Priznanje Zdravniške zbornice Slovenije Zdravstvenemu dr. Julija Polca Kamnik in zdravnici Tjaši Schwarzbartl

26. 1. 2021