Javna razgrnitev Spremembe in dopolnitve OPN št. 2

12. 6. 2022
12.06.2022
Javna naznanila in razgrnitve
18.07.2022 do 23:59