Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vrhpolje pri Kamniku)

10. 6. 2022