Obvestilo o delovanju Upravne enote Kamnik (registracija motornih vozil in voznikov)-PREKLICANO DNE 11. 2. 2021

2. 2. 2021