Predstavitev jubilejnega zbornika 90 let bajtarstva na Veliki planini

31. 3. 2021