Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Frana Albrehta 1, 2, 2a, 3, 4, 4a in 5)

12. 3. 2021