Obvestilo o začasni spremembi prometnega režima (Vrhpolje pri Kamniku, Nevlje, Mekinje)

12. 4. 2021