Mestno jedro Kamnika bogatejšo z novimi cvetličnimi zasaditvami na ulicah in mostovih

26. 5. 2021