Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vrhpolje pri Kamniku-novi del)

26. 5. 2021