Za projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana pridobili podporo za črpanje evropskih nepovratnih sredstev

11. 5. 2021