Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Žale in Mili vrh)

10. 5. 2021