Občina Kamnik ureja kolesarske poti znotraj občine, v letu 2022 se načrtuje ureditev kolesarke poti Kamnik – Godič

6. 5. 2021