Podaljšanje roka za oddajo javne ponudbe za oddajo prostorov v najem

29. 6. 2021