Plaz pod planino Osredek in poziv pohodnikom za varen prehod na tem območju od 21. junija 2021 dalje

16. 6. 2021