Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Perovo)

1. 6. 2021