Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Ulica Toma Brejca)

26. 7. 2021