Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vrhpolje novi del-igrišče)

5. 7. 2021