Občina Kamnik z energetsko sanacijo Doma kulture Kamnik in sistematičnim vlaganjem v krajevne kulturne domove ustvarja možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj kulture v občini

30. 8. 2021