Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Zgornje Stranje, Spodnje Stranje, Košiše)

20. 8. 2021