Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Podgorska pot in Ulica Josipa Ogrinca)

12. 8. 2021