Obvestilo o spremembi prometnega režima (gradnje kanalizacije - kohezija)

15. 6. 2018