Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas bogatejše za novo vozilo

24. 6. 2018