Obvestilo o spremembi prometnega režima na državni cesti Domžale–Duplica (območje Šmarce)

2. 8. 2018