Začasna sprememba prometnega režima lokalne ceste Kamnik – Perovo in javne poti Lipa – Rakitovec

15. 8. 2018