Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamnik-Iverje (območje Zikove in Levstikove ulice)

29. 8. 2018