Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamnik-Iverje (območje Cankarjeve ulice-pri vrtcu)

7. 9. 2018