Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo (območje Jakopičeve in Jelovškove ulice)

25. 9. 2018