Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na območju Podgorja in Jakopičeve ulice

9. 10. 2018