Prevzeli ključe objekta Starega gradu nad Kamnikom

5. 5. 2015