Žalna knjiga in žalna seja Občinskega sveta Občine Kamnik v spomin na Janeza Majcenoviča

5. 12. 2018