Žalna seja Občinskega sveta Občine Kamnik v spomin na življenje in delo častnega občana Občine Kamnik Janeza Majcenoviča

12. 12. 2018