Čiščenje nanosa naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje

20. 12. 2019