Predstavitev poljudnoznanstvene publikacije Odsevi kamniških tisočletij

12. 12. 2019