Obvestilo o spremembi prometnega režima na območju Spodnje Stranje-Zgornje Stranje

26. 11. 2019