Odprtje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja Bistričica – 1. faza

25. 11. 2019