Obvestilo o spremembi prometnega režima (Tomšičeva ulica in Trg Prijateljstva)

28. 10. 2019