Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Franc Pivk prejemnik svečane listine AVP

23. 10. 2019