Odprtje saniranega zemeljskega plazu pod občinsko cesto Praprotno – Sveti Primož

18. 10. 2019