Kamniški dijaki se znajo znakovno sporazumevati v angleškem jeziku

9. 10. 2019