Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Vrhpolje)

18. 5. 2022