Konec leta pričakujemo preko 100.000 nočitev turistov v Kamniku

27. 9. 2019