Obvestilo o spremembi prometnega režima na območju Novega trga (komunalna infrastruktura)

16. 9. 2019