Nujna vzdrževalna dela na vodnem zajetju Iverje

9. 7. 2019