Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje (Tunjice - Vinski vrh)

6. 8. 2021