Poteka druga faza čiščenja obzidja Starega gradu

15. 5. 2019