1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja-podaljšan datum za vložitev predlogov

26. 4. 2019