Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo (območje Zikove ulice)

5. 4. 2019