V uporabo predali večnamensko ploščad pri Podružnični šoli Vranja Peč

23. 9. 2021