Začetek Kamniške literarne transverzale na Selih pri Kamniku

28. 3. 2019