Otroci Osnovne šole Marije Vere so pozdravili pomlad

22. 3. 2019